La population

Population de la wilaya de Bordj Bou Arreridj:

Commune Masculin Féminin Ensemble %
Bordj Bou Arreridj 94 913 92 246 187 159 27,33
Ain Taghrout 7 393 6 955 14 348 2,09
Tixter 5 784 5 546 11 329 1,65
Daïra d’Ain Taghrout 13 176 12 501 25 677 3,75
Ras El Oued 29 113 28 122 57 235 8,35
Ouled Brahem 4 478 4 276 8 754 1,28
Ain Tassera 5 545 5 095 10 640 1,55
Daïra de Ras El Oued 39 134 37 493 76 629 11,19
Bordj Ghedir 14 507 14 444 28 952 4,22
Ghilassa 6 202 6 076 12 279 1,80
Taglaït 2 854 2 713 5 567 0,82
Belimour 6 281 5 969 12 251 1,79
El Anasser 8 298 8 088 16 386 2,40
Daïra de Bordj Ghedir 38 143 37 292 75 434 11,02
Bir Kasdali 8 360 8 058 16 418 2,40
Sidi Embarek 6 620 6 323 12 942 1,89
Khellil 14 729 14 218 28 947 4,22
Daïra de Bir Kasdali 29 708 28 599 58 306 8,51
El Hamadia 14 139 13 598 27 737 4,05
El Euch 9 703 9 352 19 055 2,78
K’Sour 6 708 6 427 13 134 1,92
Rabta 6 207 6 035 12 242 1,79
 Daïra d’El Hamadia 36 757 35 411 72 168 10,54
Mansoura 12 040 11 618 23 658 3,46
Ouled Sidi Brahim 1 526 1 481 3 007 0,44
Herraza 3 162 3 029 6 191 0,91
Ben Daoud 6 634 6 297 12 932 1,89
El Mehir 9 910 9 536 19 447 2,84
Daïra de Mansoura 33 272 31 962 65 234 9,53
Medjana 12 754 12 151 24 905 3,63
Hasnaoua 11 319 10 345 21 663 3,16
Teniet Ennasr 3 370 3 052 6 421 0,94
El Achir 13 209 12 473 25 682 3,75
Daïra de Medjana 40 652 38 019 78 672 11,49
Bordj Zemmoura 5 869 5 578 11 447 1,67
Tassameurt 2 431 2 165 4 595 0,67
Ouled Dahmane 9 448 8 896 18 345 2,68
Daïra de Zemmoura 17 747 16 639 34 387 5,02
Djaafra 4 631 4 262 8 891 1,30
El Main 3 631 3 302 6 933 1,01
Teffreg 1 256 1 151 2 406 0,35
Colla 3 614 3 194 6 807 0,99
Daïra de Djaafra 13 130 11 907 25 038 3,65
Wilaya BBA 356 634 342 069 698704 100

RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON LES GROUPES D’ÂGES :

Groupes d’âge

(Ans)

Masculin Féminin Ensemble
Nombre % Nombre % Nombre %
0 – 4 36 031 5,26 34 181 4,99 70 212 10,26
5 – 9 29 867 4,36 28 359 4,14 58 226 8,51
10 – 14 35 209 5,14 34 045 4,97 69 254 10,11
15 – 19 41 237 6,02 39 799 5,81 81 036 11,83
20 – 24 41 648 6,08 39 868 5,82 81 515 11,91
25 – 29 36 578 5,34 34 250 5 70 829 10,34
30 – 34 27 195 3,97 26 168 3,82 53 362 7,79
35 – 39 21 372 3,12 21 303 3,11 42 677 6,23
40 – 44 17 878 2,61 17 399 2,54 35 278 5,15
45 – 49 16 166 2,36 15 138 2,21 31 305 4,58
50 – 54 12 536 1,83 12 057 1,76 24 593 3,59
55 – 59 10 276 1,5 9 522 1,39 19 798 2,9
60 – 64 5 960 0,87 6 027 0,88 11 988 1,75
65 – 69 5 548 0,81 5 548 0,81 11 098 1,63
70 – 74 4 932 0,72 4 932 0,72 9 865 1,44
75 – 79 3 698 0,54 3 563 0,52 7 261 1,06
80 – 84 1 986 0,29 1 781 0,26 3 767 0,55
85 et + 1 370 0,2 1 370 0,2 2 740 0,4
Ensemble 349 625 51,04 335 377 48,96 685 004 100

-المؤشرات الديموغرافية : 

السنة المؤشرات سنة 2015 سنة 2016 المعدل الوطني
نسبة وفيات الأطفال  %0 14.72 16.27 25
نسبة الوفيات العامة %0 1.43 1.35 4.31
نسبة الولادات العامة %0 12.11 11.59 2
نسبة النمو الطبيعي TAN % 1.07 1.02 1.97
نسبة وفيات الأمهات   TMM  POUR 100.000 NAISSANCES VIVANTES 24.13 49.3 50

 

نسبة مدة الحياة :

  • رجال: 76- 74 سنة
  • نساء: 70-74 سنة

 

البرنامج الوطني للتحكم فـــــــي النمو الديمغرافي :

يبلغ عدد سكان ولاية برج بوعريريج حوالي 699531  نسمة منها 25% في سن الإنجاب والتي تمثل  174883 نسمة و 12% تمثل النساء المتزوجات في سن الإنجاب وعددها  83944 نسمة.

 

-عدد المراكز الخاصة بتباعد الولادات :

المؤسسات البرج راس الوادي مجانة المنصورة بئر قاصد علي القلة المجموع
العدد 13 06 05 05 05 11 45